top of page

Kreativ koder Andreas Refsgaard til KnowHow EdTech 2023

Updated: Sep 6, 2023Kan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring brukes i kreative prosesser? Andreas Refsgaard insisterer på det – og har faktisk gjort det til sitt levebrød. På årets konferanse vil Refsgaard forklare hvordan, og også underholde oss med musikk laget med kunstig intelligens.


(English article below)


Ved å koble sammen input og output på ukonvensjonelle måter, lærer kunstner og kreativ koder Andreas Refsgaard folk å eksperimentere, samhandle og ha det gøy med algoritmer og maskinlæring.


Refsgaard er basert i København og jobber i feltet mellom kunst og interaksjonsdesign, ved å bruke algoritmer, koding og maskinlæring for å utforske de kreative potensialene til nye digitale teknologier.Refsgaard bruker AI og maskinlæring kreativt og kunstnerisk – og ofte med en vri av humor.


Han har for eksempel laget en AI Meme-generator (prøv den selv!) og en måte å automatisk generere dikt basert på opplastede bilder kalt Better poems about things
AI-musikk


På KnowHow EdTech vil Andreas Refsgaard demonstrere hvordan man kan dra nytte av AI i kreative prosesser og til undervisnings- og læringsformål, og delta i paneldiskusjonen om kunstig intelligens.


Refsgaard vil også levere et musikalsk stykke, produsert LIVE – med AI. Ikke gå glipp av det!


Andreas Refsgaards verk er publisert i New Scientist, Vice, Gizmodo, PSFK og Designboom, tildelt av Interaction Awards og Core77 og er stilt ut på museer og på festivaler i Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia. Besøk Andreas Refsgaards hjemmeside.


KnowHow EdTech 2023 arrangeres av Universitetet i Stavanger 28. september.Creative coder Andreas Refsgaard to KnowHow EdTech 2023


Can artificial intelligence (AI) and machine learning be used in creative processes? Andreas Refsgaard insists on it – and has actually made a living from it. At this year’s event Refsgaard will explain how, and also entertain us with music created with AI.


By connecting inputs and outputs in unconventional ways, artist and creative coder Andreas Refsgaard teaches people to experiment, interact and have fun with algorithms and machine learning.


Refsgaard is based in Copenhagen and works in the field between art and interaction design, using algorithms, coding and machine learning to explore the creative potentials of emerging digital technologies.


Refsgaard uses AI and machine learning creatively and artistically – and often with a twist of humour. He has for example created an AI Meme generator (Try it out!) and a way to automatically generate poems based on uploaded images.


AI music

At KnowHow EdTech, Andreas Refsgaard will demonstrate how to take advantage of AI in creative processes and for teaching and learning purposes, and take part in the panel discussion about Artificial Intelligence.


Refsgaard will also deliver a musical piece, produced LIVE – with AI! Don’t miss it!


Andreas Refsgaard’s works have been published in New Scientist, Vice, Gizmodo, PSFK and Designboom, awarded by Interaction Awards and Core77 and exhibited in museums and at festivals in Europe, North America, Asia and Australia. Visit Andreas Refsgaard’s website.


KnowHow EdTech 2023 is held in Stavanger, Norway on 28 September.

479 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page